Cross Manager 1.0

Projekt Cross Manager predstavlja celovito rešitev za vodenje tekmovanj, kjer je pomembna časovna razvrstitev udeležencev.

Rešitev si je zamislil Slavc Žust, učitelj računalništva na Osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani kot pomoč svojim sodelavcem pri vsakoletnih tekmovanjih iz krosa. Aplikacijo pa sem implementiral jaz, Slavko Žitnik.

Če vas zanima nakup programa, se obrnite na podjetje Mikro Graf Art d.o.o., http://www.mga.si

Video-predstavitve programa:

2 thoughts on “Cross Manager 1.0

  1. Pingback: Slavko’s weblog » Blog Archive » Sociogram v4.01

  2. Pingback: Slavko’s weblog » Blog Archive » CrossManager 1.0 v praksi

Comments are closed.